Metsänhoito

Toteutamme metsänhoitotyöt ammattitaidolla aina suunnittelusta loppuun asti.

Hyvin hoidettu metsä antaa varman tuoton. Toteutamme metsänhoitotyöt asiakkaan toiveita ja luonnon arvoja kunnioittaen.

Palveluitamme:

 • Taimien istutus ja kylvö
 • Taimikonhoitotyöt
  • Varhaisperkaus
  • Taimikon harvennus
  • Nuoren metsän kunnostus ja hoito
 • Hakkuualan ennakkoraivaus
 • Hakkuutyöt
  • Myrskytuhopuiden korjuu
  • Ylis- ja siemenpuiden hakkuu
  • Harvennus- ja päätehakkuut
 • Maan muokkaus

Kuvia työmailtamme